Villa

Panorama Villa

 • Số người: 4 người
 • Diện tích: 90m2
  • Wifi:
  • Ban công:
  • Giá: 9,182,000 VNĐ
  View Details

Plum Garden Villa

 • Số người: 4 người
 • Diện tích: 90m2
  • Wifi:
  • Ban công:
  • Giá: 6,872,000 VNĐ
  View Details

Mountainside Villa

 • Số người: 4 người
 • Diện tích: 90m2
  • Wifi:
  • Ban công:
  • Giá: 5,717,000 VNĐ
  View Details

Twin Villa

 • Số người: 4 người
 • Diện tích: 90m2
  • Wifi:
  • Ban công:
  • Giá: 4,216,000 VNĐ
  View Details

No rooms have been added yet

No rooms have been added yet