Triết-lý-thương-hiệu-của-Trường-Giang-Sapa.png

Tầm nhìn – Sứ mệnh & Giá trị cốt lõi của Thương hiệu Trường Giang Sapa

I. TẦM NHÌN

– Trở thành tập đoàn Bất động sản nghỉ dưỡng hàng đầu tại SAPA

II. SỨ MỆNH

Trường Giang Sapa – Kiến tạo di sản 

– Sứ mệnh của Trường Giang Sapa là KIẾN TẠO DI SẢN thông qua việc xây dựng hệ sinh thái 5S – hệ thống tiêu chuẩn mới của mô hình đô thị nghỉ dưỡng.

III. HỆ THỐNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI

1. Khách hàng luôn luôn là số 1

– Toàn thể BLĐ, các cổ đông và thành viên của Trường Giang SAPA cam kết luôn coi việc phục vụ khách hàng là ưu tiên số 1 và đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu.

2. Cam kết 100%

Trường Giang Sapa tâm huyết làm việc bằng 100% năng lượng và sự đam mê, theo đuổi đến cùng cam kết.

3. Minh bạch

– Tính minh bạch là điều kiện cốt yếu để tổ chức phát triển vững mạnh. Ở Trường Giang Sapa, chúng tôi đề cao sự rõ ràng, công khai với khách hàng, đối tác và nhân viên trong tổ chức.

4. Tôn vinh

– Không chỉ tôn trọng và đề cao, công ty Trường Giang Sapa luôn luôn tôn vinh người lao động đã cống hiến và đóng góp công sức vào sự phát triển của doanh nghiệp thông qua quy trình ghi nhận, đánh giá, khen thưởng kịp thời trước tập thể bằng vật chất và tinh thần.

5. Phát triển bền vững:

* Phát triển bền vững vừa là tôn chỉ hành động, vừa là cam kết của Trường Giang Sapa, thể hiện thông qua các nguyên tắc:
– Lấy con người làm trung tâm: Công ty cam kết đầu tư cho hoạt động học tập và đào tạo nội bộ song song với xây dựng lộ trình phát triển từng cá nhân.
– Tự động hóa doanh nghiệp bằng cách: liên tục cải tiến và chuẩn hóa hệ thống quy trình, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
– Bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ văn hóa vật thể và phi vật thể.

6. Chia sẻ

Tinh thần chia sẻ trong nội bộ Trường Giang Sapa thể hiện ở các nội dung:

– Chia sẻ lợi ích, chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng với toàn bộ nhân viên. 
– Chia sẻ cơ hội với khách hàng và đối tác
– Chia sẻ giá trị với cộng đồng địa phương

7. Nhân văn

Tất cả sản phẩm dịch vụ mà công ty tạo dựng đều xuất phát từ mục tiêu VÌ CON NGƯỜI

IV. TUYÊN NGÔN ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Trường Giang Sapa là tập đoàn Bất Động Sản nghỉ dưỡng tiên phong kiến tạo DI SẢN bằng sự am hiểu sâu sắc văn hóa và con người bản địa kết hợp với mô hình phát triển đô thị bền vững.